Adana Trade Center - Project Description :


Yarışma alanı kent merkezine yakın olmakla beraber teğet bir ilişki içindedir. Arazinin güneyinde yoğun ve güçlü bir yol aksı (Turhan Cemal Beriker bulvarı) , kuzeyinde ise Milli Mensucat Fabrikaları bulunmaktadır. Milli Mensucat Fabrikası’nın Müzeler Kompleksi’ne dönüştürülecek olması projenin yerleşim ve kurgulanmasında ilişki kurabileceği önemli bir kriter olarak düşünülmüştür.

Yapı  güneyindeki yoğun yol aksına kapanarak kendi içine ve Milli Mensucat Fabrikasına açılan bir şemaya bağlı kalarak kurgulanmıştır. Milli Mensucat Fabrikası yapılarının yer aldığı 68 bin metrekarelik alanın müzeye ve sosyal kültürel tesis alanına dönüştürülecek olması ve tasarlayacağımız yapının da bu alana teğet bir pozisyonda bulunması kaçınılmaz olarak tasarlanacak yapının fiziksel ve görsel bir ilişki kurmasını gerektirmektedir.  Bu doğrultuda yapı müze alanı ile hem görsel hem de fiziksel bir bağlantı kuracak şekilde konumlandırılmıştır.

Arazi verileri de göz önüne alındığında talep edilen yapı programıoldukça yoğundur. Özellikle zemin katta talep edilen birimlerin mekan büyüklüklerinden  dolayı arazinin zemin katında kamusal alan kalmamaktadır. Bu nedenle yapının  zemin katı iki kat yüksekliğinde  bir podest olarak ele alınmış,  tamamen kapalı bu podestin içinde programda verilen ve halkla ilk temasın kurulduğu birimler yerleştirilmiştir.Podest kendi içine kapalı bir alandır. Bu karar  yarışma alanının güneyinde bulunan Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nın yaratacağı gürültü ve yoğunluktan zemin kat birimlerinin izole olmasını sağlamıştır.  

Genellikle fiziksel ve mekansal ilişkiler bağlamında zemin katta kurgulanan kamusal alanlar yeni bir yorumla bu podestin üzerine alınmıştır. Artık yapının birinci katı Milli Mensucat Fabrikası Müze alanına açılan yeni bir kamusal alanı tariflemektedir.  Ayrıca programda dışarıdan her zaman kullanılabilmesi öngörülen çok amaçlı salon ve müze birimleri bu kata alınarak alanın içeriği ve işlevsel potansiyeli güçlendirilmiştir.. Bu alana ulaşım salonların altındaki büyük kamusal rampadan sağlanmaktadır. Gelecekte bu alanın fabrikalar bölgesine kadar uzanarak müze kompleksi ile olan fiziksel ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi öngörülmüştür.  

Project Details :


Date : 08.05.2014

Title : Adana Trade Center

Client : Adana Municipality

Location : Adana

Area : 18400 m²

Status : Proposal

Scroll to Top