Akhisar Old Municipal Square and its Surrounding Project - Project Description :


Alanın ve tasarımın kentsel, tarihi doku, sosyal, akışkanlık, yakın çevre, yeşil doku.... gibi  konularla irdelenerek  sorunlu kent dokusunun içinde doğru çözümlemelerle var olması önemlidir. Kentsel ve yöresel niteliklerin, belleği oluşturan  çevrenin ve yapıların , dönemin sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel yapılanması, yaşam biçimi gibi konuların bir arada doku bütünlüğü içinde var olmasını tasarımımızda benimsedik.  Dolayısı ile projenin Kent merkezinin ihtiyacını karşılaması - kent ve kentliye hizmet etmesi ile  çevresel ve toplumsal belleğin hafızasında gündelik hayat içinde yer almak projemizin ana fikrini oluşturmuştur.

Önerilen projede,
Güçlü sokak-yaya aksı, yaya aksına takılı geliştirilen avlular, avlular  arası bağlar temel alınmıştır. Bu avlular ve meydancıklar  bir yoğun yaşam alanıdır. Çevrenin sunduğu; tarihi yapılar, sokaklar, yeşil alanlar ve anıt ağaçlar ile beraber yaşam niteliğini artırmak ve mevcut/korunan ögeleriyle çevresel niteliği artırmak amaçlanmıştır.

Tüm bunlarla beraber tasarım: yeşilin sürekliliği, yaya mekanların sürekliliği, yaya erişilebilirliği, sokak/meydan bütünlüğü, tarih/doğa bütünlüğünün sağlanması, organik yapılanmanın güçlenmesi, süpriz geçişler/perspektifler sağlamak, trafikten arınmak, eşdeğer ulaşılabilir otopark düzenlemesi yapmak, seyir/toplanma alanlarını çoğaltmak/genişletmek, yeşil yüzeylerin artırılması, engelsiz bir dünyanın sağlanması olarak özetlenebilir.

Project Details :


Date : 01.02.2019

Title : Akhisar Old Municipal Square and its Surrounding Project

Client : Akhisar Municipality

Location : Akhisar, Manisa

Area : 20.000 m² m²

Status : Proposal

Scroll to Top