Bursa Atatürk Spor Salonu - Project Description :


Tasarımımızın gücünü “yer” den almasını istedik. O “yer”,  arkasında Kent, yanında Millet Bahçesi önünde ise Reşat Oyal Kültür Parkı var. Özellikle Kültür Park muhteşem bir ormanlık alan. Tüm proje alanı bu büyük ormana-Kültür Parka açılıyor. Proje alanı bu 3 unsuru birleştirici nokta gibi duruyor.


Alan, kentten Kültür Parka ve Millet Bahçesine bir giriş ya da Kültür Parkı ve Millet Bahçesinden kente bir çıkış kapısı gibi.  Belki biz bu şekilde olması gerektiğini hayal ediyoruz. Her iki durumda da burada tasarlayacağımız yapı ve alan kritik bir önem kazanıyor.

Kent ile diğer okumamız ise kentin içindeki yeşil alanlar. Birbirinden bağımsız gibi duran alanlar bize aslında Reşat Oyal Kültür Parkından koparak  kentin içine dağılmış-sızmış gibi görünüyor. Kültür Park o kadar belirleyici ki ona teğet duran bir alan bu yeşil dokudan kopamayacağını düşündürüyor bize.

Bütün bu yeşil alanları birbiri ile ilişkilendirmek-bir bağ kurmayı öneriyoruz. Kentin yeşil sürekliliği açısından bunun önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu ilişkilendirmenin merkezi tasarım alanımız olabilir dedik. Alanımızı kullanma biçiminde bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Alanımızı tasarlarken bu ağın sürekliliğine izin verecek bu bütünün bağlayıcı ve kapısı olacak şekilde yerleşmemiz gerektiğini anlıyoruz.

Kenti okuma ve anlama  ile oluşan hissiyat bizde BAĞLAÇ-KAPI fikriyatını oluşturdu. Alanımızın ve yapımızın PARKLAR-BAHÇELER VE MAHALLELER ve KENTİ  birbirine bağlamasını istedik. Tasarım alanımızın kuzeyine yerleştik.  Güneyinde bir geçiş -rekreasyon alanı tanımladık. Bu geçiş alanı yukarıda saydığımız tüm faktörleri ve etkenleri buluşturan-bağlayan-birleştiren ve geçiren yer.  Bir ‘’BAĞLAÇ-KAPI’’.  KENTİ, YEŞİL ALANLARI, MİLLET BAHCESİNİ, KÜLTÜR PARKI VE SPOR TESİSİNİ birbirine bağladığı gibi kentten parklara ve bahçelere geçiş ya da  bu alanlardan kente çıkış kapısı gibi davranıyor

Bu şekilde alanı kullanarak yapımızın bu “YER” in bir parçası olmasını istedik.

- Alanın kuzeyine yerleşme ile BAĞLAÇ-KAPI’ NIN  4.unsuru olan yapı yerini bularak dörtlüyü tamamlamış oldu. SPOR TESİSİ-MİLLET BAHÇESİ-KENT VE KÜLTÜR PARK.   

-Yapımızı fonksiyonlarına göre ikiye ayırdık. Doğu tarafına spor salonunu batı tarafına havuzu yerleştirdik. Aradaki alanı giriş avlusu olarak tanımladık. Aynı zamanda bu alan yapımızın BAĞLAÇ-KAPI ya bağlanmamızı onunla bütünleşmemizi sağladı. Bu giriş avlusu aslında çok amaçlı bir ETKİNLİK ALANI. Bir tarafı amfi bir tarafı eğimli yeşil çatı. İki taraf da izleme alanı olarak davranıyor. Bu orta alan tüm kamusal etkinliklerin yapılacağı gündüz ve gece kullanımı ile kente yeni bir mekan sunmakta.

-Alanı doğal eğimine göre iki kota ayırdık. +150 ve +146 kotları. Havuzu +146 kotuna indirdik. Bu şekilde +146 kotunu kullanarak KÜLTÜR PARK ile aynı düzleme geldik. Dolayısıyla kültür park ile birleştik ve parka doğru açıldık. Havuzun üstü ise seyir terasına dönüştü. Bu şekilde tüm yapı için bir podest oluştu. Bu podest tüm fonksiyonları birbirine bağladığı gibi tüm çevreyi izleyen bir seyir terası – etkinlik alanına dönüşmüş oldu.

-Yapının güneyinde bıraktığımız rekreasyon alanını daha da anlamlandırmak- tüm söylediğimiz alanlardan aktif olarak kullanılması, yazın ve kışın olumsuz etkilerinden korunmak için bir saçak yerleştirdik. Bu saçak hem bağlayıcı, hem toparlayıcı hem de izleme alanı olarak davranıyor. Sanki  eski stadın tribünü gibi buradan her yeri izleyebiliyorsunuz.

-Bu saçağı doğu tarafında kente batı tarafında KÜLTÜR PARKA DOĞRU AÇISINI ARTIRDIK. BU ŞEKİLDE HEM GÖRÜŞ AÇISINI HEM DE YÖNLENME-HİSSETME VE ALGILAMA DUYGUSUNU ARTTIRDIK.

-Saçağın güney tarafını ise burada bulunan ağaçlara göre şekillendirerek son halini vererek oralı olmasını sağladık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Details :


Date : 17.03.2021

Title : Bursa Atatürk Spor Salonu

Client : Bursa Büyükşehir Belediyesi

Location : Bursa

Area : 16000 m²

Status : Competition

Scroll to Top