Canakkale Municipality, Bazaar, Life Center Project - Project Description :


Çanakkale Kenti tarihi kökleri ve halkının kendine has çeşitliliği ile Marmara'yı Egeye bağlayan noktada ölçeği –dokusu ve deniz ile kendini var etmektedir. bu özellikler çanakkalede merkezde çok önemli bir yerli ve yabancı truzim hareketini de oluşturmaktadır.  Çanakkalede halk  açık görüşlülüğü ile öne çıkan , sosyal ve demokrasi kültürünü benimsemiş kentlilerden oluşmaktadır.  İşte bu noktada çarşı –sokak çok önemli bir yer tutmaktadır.

Çanakkalede çarşı  kent sakinlerinin birbirleriyle tanıştığı, görüştüğü, dostluk ilişkileri de kurduğu bir çevredir. Halen ölçeği neredeyse tüm kent ölçeğinde yaya olarak ulaşımın mümkün olduğu bir noktadadır. Gece-gündüz genç-yaşlı her türlü  topluluğu hareket halinde görmek mümkündür. Kentin hem antik çağlardan kalan birikimi, hem de ulusal olarak bizler için taşıdığı önem birleşince çarşıda hareket hiç bitmemektedir. Bu hareketin en önemli parçası çarşıyı oluşturan sokaklardır. Bu sokaklarda yaşam vardır, enerji vardır. Hem kenti hemde kentliyi diri tutmaktadır.

Bizimde çıkış noktamız mevcut çarşı ve sokaklarının hissiyatının tasarlıyacağımız yapıda devam etmesi ve mevcut çarşı-kent dokusu ile bir birine eklemlenerek sürdürlebilir kılınması üzerinedir. Unutulmamalıdır ki her yapı aslında kent ağına eklenmiş bir parçayı tanımlar. Tasarımımızda kent ağına ve sosyal ilişkilerine nasıl eklemlenebileceğimiz araştırılmış ve buna göre tasarım kararları alınarak oluşturulmaya çalışılmıştır

Project Details :


Date : 10.07.2018

Title : Canakkale Municipality, Bazaar, Life Center Project

Client : Canakkale Municipality

Location : Çanakkale

Area : 25.846 m² m²

Status : Proposal

Scroll to Top