Denizli City Hall - Project Description :


antik çağda 3 ülkenin (frigya-lidya-karya) buluştuğu köşeyi tutan denizli’de nasıl bir yapı tasarlanacağını bulmak için çok uzaklara gitmeye gerek yok.  içinde barındırdığı antik kentleri incelediğinizde  içlerinden çıkarılabilecek bir çok ders var.  akslar, izler, basit ve keyifli yaşam, sade-işlevsel ve en önemlisi de insan odaklı –insanı ön plana çıkaran bir kültür.

      

            evet denizli’deki antik kentlerden çıkardığımız  en önemli ders  hep insanı ön plana çıkaran ve ona hizmet eden bir anlayış oldu. tasarımın ana fikrini  de  bu oluşturmuştur.  bildiğimiz gibi belediye binaları genellikle  halkına kapalı  kutulardır. oysa tam tersine  halkını içine alan ve bulunduğu bölgedeki halka ait yapılar olmalıdır. 

bu anafikirden yola çıkarak; vaziyet planına sadece arsa sınırlarından değil daha büyük bir ölçekten baktığımızda düzensiz bir kent dokusu görmekteyiz.  yeşil alanın çok az olduğu, boşluk duygusunun çok az olduğu bu bölgede  yapacağımız yapı,  bu sorunları düzeltmeli ve  bundan sonra bölgede yapılacak diğer yapılara da örnek olmalıdır. zamanında yapılan mimari ve kentsel müdahalelerin kent alanlarını değiştirme gücü olduğuna inanıyoruz. başarılı kentsel müdahaleler kent dokusu üzerinde rol alarak var olan dokuları belli süreç içinde değiştirir.

 

arsada minumum alana yerleşerek daha fazla boşluk bırakmak önemlidir.   bu yüzden  verilen arsa sınırları içinde yapıyı  kuzey batı bölgesine yerleştirerek güney  doğu tarafında meydanla da birleşen büyük bir boşluk yaratılmış, yeşil bir bant oluşturulmuştur.

bu  yeşil  bant   hem meydanı genişletmiş hem de  yol akslarıyla gelen boşluk duygusunun devam etmesini sağlamıştır.  önerimiz olan bu yeşil bantın kent için bir başlangıç olmasını ve yoğun kent dokusu içinde gereksiz yolların ve

arka-ara bahçelerin de bu şekilde yeşil banta dönüştürülerek kent için ferahlama alanlarının yaratılabileceğini düşünmekteyiz. 

Project Details :


Date : 08.11.2009

Title : Denizli City Hall

Client : Denizli Municipality

Location : Denizli

Area : 14.885 m²

Status :

Scroll to Top