Kayseri Talas Mevlana Mahallesi Meydan Düzenlemesi - Project Description :


Talas’ı anlamaya çalışmak:

İlk izlenimimiz muhteşem bir tarih miras. Bu tarihi mirası oluşturan 3 önemli unsurdan bahsedebiliriz:

1- Rum, Ermeni ve Türklerin birlikte yaşama kültürünün getirdiği tarihsel çeşitlilik katmanı. Bu muhteşem katman şehrin ilk zamanlardaki yerleşim karakterini de oluşturmuş.

2-Kent genelinde günümüzde de devam eden bağ yaşamı kültürü. Yaz aylarını bir takım nedenlerle bağda geçirme isteğiyle oluşan sosyo-kültürel yaşam ve yerleşim kararlarının etkisiyle oluşan bağ dokusu. Dolayısıyla merkez,kent ve bağ dokularının içiçe geçen katmanlı ve çeşitli dokusu.

3-Yeni yerleşim, tarihi yerleşim, Ali Dağı ve Erciyes Dağı aralarındaki hissel süreklilik ve ilişki.

Yukarıda değindiğimiz konular geçmişten bugüne birbiri içine geçmiş ve birbirlerinden etkilenmişler. Tüm bu faktörler katmanlaşarak gizli bir çeşitlilik oluşturmuş. Kentin sosyo-kültürel donatı alanlarının ötesinde, aslında ve özünde yerelin ürettiği sosyo-kültürel hayatın mekansal ifadesi ve sosyal açılımları olarak kendini hep hissettirmiş. Ama günümüze kadar hiçbir zaman bu bakış açısıyla kente esaslı dokunuşlar yapılmamış.

Biz özünde saklı olan bilgileri, aslında orada var olan ve tarihten gelen mekânsal duyguyu yeniden yorumlamaya ve bunu yakın çevresinde hissettirmeye çalıştık. Bir yöntem olarak bundan sonra Talas’a yapılacak müdahalelerde de bu duyguların ön planda tutulmasını ümit ediyoruz.

Project Details :


Date : 14.10.2020

Title : Kayseri Talas Mevlana Mahallesi Meydan Düzenlemesi

Client : Talas Belediyesi

Location : Kayseri

Area : 30000 m²

Status : Competition

Scroll to Top