Lüleburgaz Bus Terminal - Project Description :


Projenin temel amacı yukarıda ilk başta anlamlandırmaya çalıştığımız bu kavramları bir arada yoğurmak olmuştur. Daha sonrasında proje alanını farklı işlevlere dönüşebilir kılacak olan büyük bir geçirgen saçağın altında bu kavramların bir araya gelişi de tasarımın çıkış noktasını oluşturmuştur.

Kent içindeki yeşil alanların azlığı, terminal arazisini iki yönden çevreleyen, ağaçlandırmaya müsait mezarlık alanının önemini arttırmaktadır. Kentin büyüme aksı olarak planlanan bu bölge, Lüleburgaz Deresi’nin ıslah edilmesi ve çevresinin düzenlenmesi ile kent içinde büyük yeşil aksı tutan bir merkez haline gelebilir.

Bu durumda sınırlı yeşil alanların stadyum bölgesinde birleşerek bu alana kadar sürekliliği sağlanabilir. Böylece terminal yapısının gelecekte buradan taşınması durumunda bile, öneri saçağımız bu yeşil aksın içinde; panayır, festival, kent pazarı gibi işlevlerle yarı açık bir mimari eleman olarak hayatına devam edebilir.

Project Details :


Date : 02.01.2013

Title : Lüleburgaz Bus Terminal

Client : Lüleburgaz Municipality

Location : Lüleburgaz

Area : 1160 m²

Status : Proposal

Scroll to Top