Mosque6 - Project Description :


 İslam dininin ilk camileri ile günümüz camileri arasında benzerlikler azdır.  İlk dönemlerden bugüne cami mimarisi sürekli gelişim göstermiş, yüzyıllar içerisinde bulunduğu bölgeye ve yere göre cami mimarileri oluşmuş olmasıyla beraber  kubbe, minare, mihrap, minber, kürsü ve avlu gibi elemanlar cami mimarisinin işlev ve sembolik kullanımlarından vazgeçilmemiştir. Oysa, cami mimarisi değişmez unsurlardan oluşan bir kavram olmadığı gibi, formalist beklentiler de içermemelidir.Günümüzde yeni arayışlar aslında eskinin taklidi üzerine kurulmuş bulunmaktadır. Biz Diyarbakır’da yaptığımız bu cami tasarımımız  ile  caminin “ruhu”nun oluşmasını sağmaya çalıştık. Bunu da caminin ne olduğunu yeniden anlayarak başladık. Caminin çok yönlü toplumsal ve dini işlevini irdeledik.  İçindeki ibadet şeklini ve bunun gerektirdiği ölçü ve ölçekleri, tarihini, bölgesel üsluplarını üzerine katmaya çalıştık.  Süreç içinde gelişen plan şemalarını, bezemesini, İslam kültürü ve tarihinde ibadet alanı üzerine oluşan bilgi ve kavramlarını üzerine ekleyerek tasarımımızı oluşturduk.







Project Details :


Date : 10.04.2019

Title : Mosque6

Client : Ministry of Environment and Urbanisation

Location : Diyarbakır

Area : 585 m² m²

Status : Proposal

Scroll to Top