Pamukkale University Architecture Faculty - Project Description :


Denizli; bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Anadolu'nun kokusu üstünde.  İçinde  bir çok antik kent ve tarih barındırıyor. Fakat burada bu kadar kültür birikiminin bulunmasına rağmen sanayisi ile ön plana çıkmış.  Her yerde olduğu gibi Denizli de tarihinden ders çıkarmamış, günümüze taşıyamamış. Hem üniversite kampüsü  hem de kent planın da çok ciddi sorunlar olduğu gözükmekte. Oysa şunu biliyoruz ki tarih bu tür yerlerde en iyi yol gösterici. Antik kentleri ve tarihi  incelediğimizde günümüze modernize edebileceğimiz bir çok bilgi var. Kent, yapı, kültür, yaşam, basitlik, sadelik, şiirsellik ...... gibi daha okuyabileceğimiz ve günümüze modernize edebileceğimiz bir çok ifade. Denizli'nin her neresinde bir yapı tasarlıyorsak oranın bilgilerini de göz önünde bulundurmak ve alana büyük ölçekten bakmak önemli.

Tüm bunlar ışığında yarışma alanına direk girmeden büyük ölçekten konuya bakıp okumalar yapmayı doğru buluyoruz.  Bu okumaları ise 3 önemli konu ile açmak istiyoruz.

1- Yarışma alanı içinde yapının nereye konumlanacağı

2- Antik kent - kent - kampüs ve coğrafi koşullar okuması ile  bu seçtiğimiz yere yerleşimin tanımlanması

3- Mimarlık fakültesinin iç kurgusunun günümüz çağına,  gençlerin sosyal olgularına ve mimarlığın hissiyatına  göre nasıl tanımlanacağı

Project Details :


Date : 22.01.2016

Title : Pamukkale University Architecture Faculty

Client : Pamukkale University

Location : Denizli

Area : 17000 m²

Status : 2nd Mention Prize

Scroll to Top