Selçuk Culture Center - Project Description :


Selçuk o kadar önemli bir yer ki, tarihi süreci ile beraber kentin bilgisinde yaşayanların yüzlerce, binlerce yıldan beri oluşturduğu birikimlerin, geleneğin, değerlerin, inançların, duygu ve düşüncelerin, özetle ortak davranışlarının depolandığı, saklandığı toplumsal bir bellek barındırmaktadır.  Bu bellek ile tanımlanan aslında bir kültür dür. Bu kültür ve toplumsal olgu üzerinde taşıdığı birikimlerle var olmaktadır. Bu bir bütünlüktür. Bu bütünlüğün içinde kentin fiziksel yapısı, kentin sosyal yaşantısını şekillendirdiği gibi, sosyal yaşantı da fiziksel yapının dönüşümünde ve gelişiminde etkilidir. Bu gelişimde  doğal çevre ile kentli alışkanlıkları ilişkisi de önemlidir.  Bu çok katmanlı yapıdan oluşan kent, yeni ihtiyaçlar yaratarak kentin hareketli-döngüsel yapısının sürekliliğini sağlar. Alanın ve tasarımın yapısal, çevresel, işlevsel, yeşil doku.... gibi  konularla irdelenerek  sorunlu kent dokusunun içinde doğru çözümlemelerle var olması önemli bir girdi olacaktır. Dolayısı ile projenin kent toplumuna hizmet etmesi ve gündelik hayat içinde yer alması projemizin ana fikrini oluşturmuştur.

 

Projeye başlarken üç  sorunsalı irdeleyerek tasarım yaklaşımımızı oluşturduk.

· Birincisi mevcut kenti anlamak

· İkincisi alanın ve yapının yakın çevresi ile ilişkilenerek oluşumu

· Üçüncüsü ise alanın ve yapının ihtiyaca göre tanımlandırılması

 

Konuya bu üç soruna cevap vermek ve bu cevapları birbirleriyle ilişkilendirerek başlamayı doğru buluyoruz. Bu sorunları anlamlandırdığımızda günümüzün kültür yapıları, kendi yarattıkları ve parçası oldukları kentsel mekân ile ilişki içinde, kolay ulaşılan, sahiplenilerek kullanılan fiziksel ortamlar oldukları kadar kent mekânındaki fiziksel varoluşlarıyla da çevre-kentli ilişkisi adına soyut düzlemde anlamlar barındıran bir bütün olabileceklerdir.

Project Details :


Date : 10.11.2016

Title : Selçuk Culture Center

Client : Selçuk Municipality

Location : Selçuk, İzmir

Area : 6300 m²

Status : Proposal

Scroll to Top