Şişli Halide Edip Adıvar Külliyesi - Project Description :


Külliyeler sadece  dini ibadet işlevinin dışında insanların bir araya geldiği , sosyalleştiği bunun sonucunda da kamusal özellik kazandığı  yerlerdir.  Mahalle ve çevreyle iç içe geçip bir iletişim ve etkileşim içinde olduklarında  varlıklarını koruyabilmekte ve sürdürülebilir olmaktadırlar.  Bu yüzden amacımız alana daha üst ölçekten bakarak alan ile çevresinin  maksimum etkileşimi  yaratılarak, dini, sosyal ve kamusal özellikleri üzerinde barındıran  Halide Edip Adıvar Külliyesi’ni tasarlamaktır.

Alana yaklaşım  Halide Edip Adıvar Caddesi,  Bahçecik Sokak ve Piyalepaşa Bulvarı’ndan yapılabilmektedir. Bu aksları arazimize taşıdığımızda  2 üçgen bölünme ortaya çıkmaktadır.  Kuzeyde kalan üçgen alan külliye olarak,  güneyde kalan üçgen alan ise ibadet alanı olarak kurgulanmıştır.  En önemli bulduğumuz ise bu iki alanı kapalı-açık ve yarı açık bir avlu ile bağlamak olmuştur.   Böylelikle cami ve külliye yapıları birbiri ile bağlanabilmiştir.  Dolayısıyla bu kurgulama ile alana her yönden giriş sağlanabilmektedir . Cami yapısı yapı adasının bitişine alınmıştır, Halide Edip Adıvar caddesi boyunca uzun bir mihrap duvarı yapılarak   hem alanın dış duvarını  hem de son cemaat yeri  caminin yanına konumlandırılabilmiştir. Böylelikle maksimum ibadet alanı ortaya çıkarılmıştır.  Bu geniş avlu özel günlerde maksimum insanı üzerinde ağırlayabilecektir. Ayrıca bu uzun mihrap  duvarı  ile  alanın, çevrenin ve sokağın   her yerinden namaz kılma yönünün  algılanması - yapının  dikkat çekmesi sağlanmıştır.   

Project Details :


Date : 29.02.2012

Title : Şişli Halide Edip Adıvar Külliyesi

Client : Şişli Municipality

Location : Şişli

Area : 4382 m²

Status : Proposal

Scroll to Top