Şişli High School - Project Description :


Şişli; İstanbul’un en eski ve en özel ilçerinden birisi. Son Osmanlı Döneminin mimari izlerini taşıyan bu ilçe 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren kentin merkezi olma özelliğini hala sürdürüyor. 19. Yüzyıla kadar bağlar ve bostanlar ile dolu olan Şişli ve çevresine 1870 Büyük Beyoğlu yangınından sonra Levantenler kagir konaklara yerleşmeye başladı. O tarihten sonra da kentleşmenin tüm aşamalarını sırasıyla yaşadı...

1920’li yıllarda bu konakların yerini apartmanlar almaya başladı. 50’li yıllardaki yoğun göç dalgası ile nüfus iyice arttı ancak hala Şişli’de oturanların çoğu Istanbul’un en eski sahipleri oldu. Kentleşmenin acımasız kuralları gereği bir çok bölgede olduğu gibi yeşil alanlar yapılarla yok edildi.  Biz bu yüzden alana odaklanırken bir üst ölçekten bakmayı doğru buluyoruz.  

Bu bağlamda bölgenin 1966daki  uydu  fotoğrafı  bizim çıkış noktamız oldu

Fotoğrafta görünen  proje alanımızdaki vadinin yeşil akışkanlığı bugün yok olmuş durumda.  Biz lise yapısını çağdaş normlarda  tasarlarken kentsel bir bilinç içerisinde bu yeşil akışkanlığı  proje alanımıza ve yapımıza taşıyarak  kentsel, çevresel,mekansal, sürdürülebilir, geleceğe yönelik, çağdaş bir eğitim ve  kültürel bir çeşitlilik yaratmayı hedefliyoruz. 

Project Details :


Date : 19.10.2011

Title : Şişli High School

Client : Şişli Municipality

Location : Şişli

Area : 18073 m²

Status : Proposal

Scroll to Top