Uşak Municipality Building - Project Description :


Projenin konsepti ilk cümlede vurgulanan bu ana formüle dayanmaktadır. Bu fikir üzerinden yola çıkılarak belirlenen içerik; arazi kullanımından ve yapı tasarımına kadar projenin her safhasında kendini ifade etmektedir.

Proje; tasarımda ön plana çıkan iki kriter üzerine yoğunlaştırılmıştır;

Bu kriterlerden ilki; kentsel dönüşüm alanının ve arazi ile kesişen kentsel parkın SÜREKLİLİĞİNİ sağlamak ve tasarlanan belediye hizmet yapısını, bu bütünlüğün bir parçası haline getirmektir.

İkinci kriter ise; Uşak halkının mekan kullanım alışkanlıklarını, kamusal alan içinde yeniden düzenleyen yapının, arazisi ve içinde bulunduğu kentsel dönüşüm alanı ile olan ilişkisini güçlendirmektir. Kullanıcıların günlük yaşantılarının bir parçası olabilecek bir KAMU YAPISI meydana getirmek öncelikli bir tasarım prensibi olmuştur.

Vaziyet planı çalışmalarında alınan temel kararlardan biri arazinin güney tarafında bulunan kentsel dönüşüm peyzaj düzenlemelerinden yararlanmak olmuştur. Bu düzenlenmiş yeşil alanın yapının altından akması ve iç bahçelerle katlara yayılarak sürdürülmesi sağlanmıştır. Bu sayede yapının dışında başlayan yeşil kamusal alan, yine HALKA ait olan belediye yapısı ile devam ettirilerek tasarımın kamusal olma özelliği ön plana çıkartılmıştır.

Project Details :


Date : 25.02.2013

Title : Uşak Municipality Building

Client : Uşak Municipality

Location : Uşak

Area : 8885 m²

Status : 1st Mention Prize

Scroll to Top