Üsküdar Mimar Sinan Anma Alanı - Project Description :


Mimar Sinan=???.

Çünkü yaşadığı ve ürettiği çağda değiliz. Bilgi noksanlığı, düşüncelerini tam anlamıyla bilememe ve belge yokluğu gibi durumlardan dolayı hiç bir zaman tam bir tanımlama da yapamayacağız. Sadece günümüz ve çağımız yorumlarına, ifadelerine bakarak okumalar yapabiliyoruz ya da yapılarını taklit ederek büyük mirasını yaşattığımızı düşünüyoruz. Bu yüzden Sinan’a ilişkin efsaneleştirmeleri, tanımlamaları ya da yüceltmeleri bir kenara bırakarak çok dikkatli ifadeler kullanmamız gerektiğinin farkındayız. 

Biz Sinan’ı; yaptığı yapıların formal-biçim durumu üzerinden değil, tasarım anlayışının bu çağda nasıl yorumlanabileceği üzerinden okumalar yaparak yeniden tartışmaya açmak istiyoruz. Onun kullandığı temsil biçimlerini veya yaptığı yapısal elemanları kullanmayacağız. Biz onun oluşturduğu “tasarım ekolünü” bugünün şartlarında tekrar ele alacağız.

Amacımız Sinan yapılarını baz alarak yaptığımız okumaları  “temsiliyet”  üzerinden bir “NESNE” ile kente aktarmak. Yapılarında hissettiğimiz duyguları ve bu eserlere dair fikirlerimizi ve bilgilerimizi yorumlayarak bir “nesne” üreteceğiz. Bu “nesne” üzerinde taşıyacağı anlam ve okumalarla görünür hale gelerek kent için yararlı bir “obje” haline dönüşecek ve üzerinde taşıyacağı soyut veya somut göndermeler ile bir “Sinan Anma Alanı” haline dönüşecek.  

Sinan’ın yapılarının tamamını okumak, her birinin özelliklerini burada anlatmak öyle kolay bir şey değil, doğru da değil, sayfalar da yetmez. Biz burada herkes tarafından kabul göreceğine inandığımız bilgiler ve okumalar üzerinden ilerleyerek kent için bir “Sinan Anısı” oluşturacağız. 


Project Details :


Date : 16.02.2021

Title : Üsküdar Mimar Sinan Anma Alanı

Client : İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Location : Üsküdar

Area : 300 m²

Status : Competition

Scroll to Top